Kisällintie 4 - 63700 Ähtäri - puh. (06) 510 4400 - vesijalampo@ahtarinvjl.fi

 

Maalämpöpumpun mitoitus

Omakotitalon energiatarvemitoitus on tärkeä asia valittaessa lämmönlähdettä. Aikaisemmin käytössä oleen öljykattilan teho ei usein ole tarkkaan tiedossa - yleisesti kattilan teho on ollut 17-20 kW.

Kun siirrytään maalämpöön, mitoitus on tehtävä talon aikaisemman kulutuksen mukaan. Tässä huomioidaan myös muuttuvat tekijät, kuten käyttöveden tarve, mahdolliset laajennukset ja muut sellaiset seikat, jotka vaikuttavat energiankulutukseen. Mitoituksessa käytetään pääsääntöisesti kahta mitoitustapaa, täystehomitoitusta ja osatehomitoitusta.

Osatehomitoituksessa talon tarvitsemasta energiamäärästä tuotetaan noin 99 % kokonaisenergiamäärästä. Jäljelle jäänyt 1 % tuotetaan sähkövastuksella, joka kuluttaa muutaman sata wattia kulutushuippuaikoina. Osatehomitoituksella päästää yleisesti ottaen parhaimpiin energiansäästöihin.

Täystehomitoituksessa talon koko energiamäärä tuotetaan maalämmöllä. Tämän järjestelmän ongelmana on laitteen suuri teho, joka lauhemmilla keleillä käynnistyy ja sammuu tiuhaan tahtiin. Usein tästä syystä on hyvä lisätä verkoston vesimassaa esim lisävesivaraajalla.

Vaihtuva lauhdutus

Suurin osa tällä hetkellä asennettavista maalämpölaitteista on vaihtuvalauhdutteisia. Tämä tarkoittaa sitä että verkostoon tuotetaan sitä lämpömäärää, joka kulloinkin on tarve. Kovilla pakkasilla veden lämpötila voi olla 60 astetta ja ulkolämpötilan lauhtuessa nollaan tuotetaan verkkoon noin 30 asteista vettä.

Kiinteä lauhdutus

Kiinteässä lauhdutusjärjestelmässä maalämpöpumppu tuottaa varaajaan tietyn lämmön (noin 60 astetta), joka varaajasta shuntataan sopivanlämpöiseksi verkostoon. Tätä järjestelmää käytetään yleisesti silloin kun rinnalla on esim puukattila tai vesitakka. Järjestelmän käyttö on perusteltua myös silloin jos energiakulutuksen määrästä ei ole olemassa tarkkoja tietoja.

Mitoituksen muistilista

  • Öljyn kulutus (tai muu energian tuotto)
  • Verkostoon menevän veden lämpötila 0 asteessa, -20 asteessa,-30 asteessa
  • Vakituisesti asuvien henkilöiden määrä
  • Käyttöveden kulutus (ammeet, suihkut)
  • Muut kulutukseen vaikuttavat tekijät